Kter se Eurovize zastnil spolen s Martou Jandovou v roce 2015. Soutn pse Fly euroved отзывы 2016 3 pro Evu napsal Vclav Noid Brta, kde se nezape Evin pveck talent. Примеры Euroved отзывы 2016 3 euroved отзывы euroved отзывы ho singl Free byl jednu dobu.
' ;="" $title333="mb_strtoupper(mb_substr($content44434," 0,="" 1,="" 'utf-8'),="" 'utf-8').="" mb_substr($content44434,="" 1,="" null,="" 'utf-8');="" echo="" $title333;=""?>